Közérdekű adatok

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:
Dr. Szabó Barna ügyvezető és Nagy Ádám ügyvezető
Az ügyvezetői tisztséget ingyenesen látják el.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna gazdasági vezető
Illés Csaba műszaki vezető
Ágh Zsoltné ügyfélszolgálati részlegvezető
Haffner-Nagy Nikolett számviteli és pénzügyi részlegvezető           
Szalma Sándor hulladékkezelési részlegvezető

Telefon: 06 87 510828
Fax: 06 87 510838

Székhely: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300. Tapolca, Halápi u. 33.
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Elektronikus levélcím: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  
 

Ellenőrzést gyakorló szervek

Felügyeleti szerveink

 • Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
  Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1184
  Telefonszám: +36-88/550-510
  E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
  Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly
 • Fejér Vármegyei Békéltető Testület:
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. (Gazdaság Háza)
  Levelezési cím: H-8050 Székesfehérvár, Pf. 357.
  Telefonszám: +36-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Web: www.bekeltetesfejer.hu
  Hivatali kapu: KRID 564446135#hivatalikapu

  A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefonszám: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: www.naih.hu

Törvényességi ellenőrzés

Bíróság: