Közérdekű adatok

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:
Steigerwald Tibor ügyvezető
Az ügyvezetői tisztséget ingyenesen látja el.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna gazdasági vezető
Illés Csaba műszaki vezető
Ágh Zsoltné ügyfélszolgálati részlegvezető
Haffner-Nagy Nikolett számviteli és pénzügyi részlegvezető           
Szalma Sándor hulladékkezelési részlegvezető

Telefon: 06 87 510828
Fax: 06 87 510838

Székhely: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300. Tapolca, Halápi u. 33.
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Elektronikus levélcím: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  
 

Felügyelőbizottság

Dr. Makai Andrea Felügyelőbizottság elnöke
A felügyelőbizottsági elnöki tisztséget br. 150.000.- Ft díjazás ellenében látja el.

Nász Norbert Felügyelőbizottság tagja
A felügyelőbizottsági tagi tisztséget br. 100.000.- Ft díjazás ellenében látja el.

Pass Sándor Felügyelőbizottság tagja
A felügyelőbizottsági tagi tisztséget ingyenesen látja el.

Ellenőrzést gyakorló szervek

Felügyeleti szerveink

Törvényességi ellenőrzés

Bíróság: