Adatbázis kezelés

Alkalmazás megnevezése:  

Servantes Integrált vállalati szoftverrendszer

Bevezetés éve:

2010

Bevezető, fejlesztő cég:

Servantes Szoftver Kft.

Funkcionalitás:

 • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos lakossági és közületi ügyfelek adatainak nyilvántartása, kezelése
 • Lakossági számlázás
 • Közületi szerződések nyilvántartása, kezelése
 • Közületi számlázás
 • Járatszámok kezelése
 • Banki és készpénzes pénzforgalom kezelése
 • Hátralékkezelés
 • Fizetési felszólítás
 • Behajtási ügyek kezelése
 • Főkönyvi könyvelés
 • Analitikus nyilvántartási rendszerek

Nyilvántartott adatok:

 • Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos lakossági és közületi ügyfelek adatai
 • Szállítói partnerek adatai

Adatkezelés jogalapja:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • Ptk. 75.§.: A személyhez fűződő jogokról
 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény
 • Helyi önkormányzati rendeletek

Adatkezelő:

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300. Tapolca, Halápi u. 33.