Díjképzés

10%-kal csökkent 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj.

Ennek megfelelően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (2) bekezdésének, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeget úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről a számlákban a zöld sávban kiemelten tájékoztatás szerepel, melyben feltüntetésre kerül a megtakarítás összege az adott hónapban, illetve a 2013. július 01-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is.

 

A fentiek figyelembevételével a fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

  • természetes személy ingatlanhasználók esetén a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz százalékkal csökkent.
  • költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 

2016. április 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó heti rendszerességgel elszállított háztartási hulladék, valamint háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, illetve egyéb települési hulladék tekintetében közszolgáltatási díjszámla kibocsátására nem jogosult, ezért közszolgáltatási díjat az 2016. április 1-jét követően nyújtott szolgáltatások után nem szedhet be.

A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság - NHKV Zrt – végzi.