Hulladékgazdálkodási engedélyek

Hrsz. 010/31 Remondis Tapolca Kft. - telepengedély
Hulladékgyűjtő udvar telephely engedélyezése
NHSZ Csobánc Kft, NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye - módosítás_2020.11.16
NHSZ Csobánc Kft, NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélye 2018.09.20
NHSZ Csobánc Kft, NHSZ Tapolca Nonprofit Kft egységes környezethasználati engedély 2023.04.27
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft_Hulladékgyűjtő udvar hulladékgazdálkodási engedélye 2019.06.04 - hatályos
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 010/31 hrsz. hulladékkezelő telep vízilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 2020.11.16
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 010/31_Hulladékgazdákodási_engedély átrakó válogató nem veszélyes hulladék szállítás, gyűjtés, előkezelés alapengedély - hatályos
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 010/31_Hulladékgazdálkodási engedély_ országos szállítás zöldhulladékra_hatályos
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 1538/22 műhely országos hulladékszállítási engedély
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. minősítési engedély
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. minősítési engedély hosszabbítás 2025.12.31-ig
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. Zalahaláp 010/31. hulladékkezelő telep vízilétesítményi vzjogi üzemeltetési engedély módosítása
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása
NHSZ Tapolca NKft. hulladékudvar hulladékgazdálkodási engedély 1. sz. mód. - 2023.06.15
NHSZ Tapolca NKft. hulladékudvar hulladékgazdálkodási engedély - 2024.05.28