Díjszabás tájékoztató

Természetes személyek

Természetes személy ingatlanhasználók esetén a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz százalékkal csökkent. Ennek megfelelően a számlákban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (2) bekezdésének megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeget úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

A szelektív hulladékgyűjtés díja a természetes személy (lakossági) ingatlanhasználóknak díjmentes.

Költségvetési szervek

Költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályok szerint járunk el.

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről a számlákban a zöld sávban kiemelten tájékoztatás szerepel, melyben feltüntetésre kerül a megtakarítás összege az adott hónapban, illetve a 2013. július 01-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is.

Gazdálkodó szervezetek

„A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott - kedvezmények és mentességek nélküli - teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.”
„(8) Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés esetében közszolgáltatási díjnak
a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
b) a természetes személy ingatlantulajdonos által - kedvezmények és mentességek nélkül – fizetett
közszolgáltatási díjat kell tekinteni.”

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai (ürítési díjak településenként a Településkeresőből tölthetők le).