Ellenőrzést gyakorló szervek, tevékenység ellenőrzése

Ellenőrzést gyakorló szervek

Felügyeleti szerveink

 • Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
  Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1184
  Telefonszám: +36-88/550-510
  E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
  Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly
 • Fejér Vármegyei Békéltető Testület:
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. (Gazdaság Háza)
  Levelezési cím: H-8050 Székesfehérvár, Pf. 357.
  Telefonszám: +36-22-510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
  Web: www.bekeltetesfejer.hu
  Hivatali kapu: KRID 564446135#hivatalikapu

  A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefonszám: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: www.naih.hu

Törvényességi ellenőrzés

Bíróság: