Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség


A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Ficsor Elza ügyvezető

Megbízási díja: 510.000 Ft/hó
Megbízási díjon felüli juttatással nem rendelkezik.
A jogviszony megszűnésekor a megszűnés esetére külön juttatásban nem részesül.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna gazdasági vezető
Illés Csaba műszaki vezető
Ágh Zsoltné ügyfélszolgálati részlegvezető
Nagy Nikolett számviteli és pénzügyi részlegvezető
Szalma Sándor hulladékkezelési részlegvezető

Telefon: 06 87 510828
Fax: 06 87 510838

Székhely: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300. Tapolca, Halápi u. 33.
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Elektronikus levélcím: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu