Ellenőrzést gyakorló szervek

Felügyeleti szerveink 

Fogyasztóvédelmi szerveink és elérhetőségeik a következők:

 • Veszprém Megyei Kormányhivatal VJH Műszaki Engedélyezési,
  Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály


  Cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
  Levelezési cím: 82
  10 Veszprém, Pf.: 2184
  Telefonszám: +36-88/550-510
  E-mail:
  veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
  Web:
  www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/vjh-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-fi-osztaly
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület:
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
  Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 220
  Telefonszám:+36-88/814-111 és +36-88/814-121
  Fax: 88/412-150
  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
  Web: www.bekeltetesveszprem.hu

A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság::

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: :+36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu