Díjszabás

Természetes személy ingatlanhasználók esetén a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz százalékkal csökkent. Ennek megfelelően számláinkban eleget tettünk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (2) bekezdésének, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeget (beleértve az alapdíjat) úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

A szelektív hulladékgyűjtés díja a természetes személy (lakossági) ingatlanhasználóknak díjmentes.

Költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályok szerint járunk el.

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről számláinkban a zöld sávban kiemelten is tájékoztatást nyújtunk, melyben feltüntetjük a megtakarítás összegét az adott hónapban, illetve a 2013. július 01-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is.

Gazdálkodó szervezetek

„A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott – kedvezmények és mentességek nélküli – teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.”
„(8) Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés esetében közszolgáltatási díjnak

 1. a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
  b) a természetes személy ingatlantulajdonos által – kedvezmények és mentességek nélkül – fizetett
  közszolgáltatási díjat kell tekinteni.”

Ennek megfelelve Társaságunk a 2012. december 31-én ténylegesen településenként alkalmazott lakossági díjat alapul véve állapította meg a 2013. július 1-jétől számlázandó közületi díjat. A Ht. alapján biztosított döntési joggal élve egytényezős díjként, a megkötött közületi szerződéseink szerint pedig m3-ben kifejezve.

A szelektív hulladékgyűjtés díja gazdálkodó szervezeteknek (bővebben Szolgáltatás/Vállaltoknak és intézményeknek menüponton):

 • Karton és papír csomagolási hulladék 1.000,- Ft + ÁFA/kihelyezési alkalom.
 • PET palack, műanyag csomagolási hulladék, fémhulladék, italoskarton-doboz hulladék   200,- Ft + ÁFA/zsák
 • PET palack, műanyag csomagolási hulladék, fémhulladék, italoskarton-doboz nagy
  mennyiségben történő gyűjtése esetén 1.000,- Ft/alkalom + ÁFA/konténer, + konténer
  bérleti díj 4.255,- Ft + ÁFA/hó.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai a településnévre kattintva tölthetők le

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonrendes

Bazsi

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemesvita

Raposka

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár