Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Ficsor Elza ügyvezető

Az ügyvezetői tisztséget ingyenesen látja el.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna                  gazdasági vezető
Illés Csaba                             műszaki vezető
Ágh Zsoltné                           ügyfélszolgálati részlegvezető
Nagy Nikolett                        számviteli és pénzügyi részlegvezető           
Szalma Sándor                     hulladékkezelési részlegvezető

Telefon:         06 87 510828
Fax:                06 87 510838

Székhely: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300. Tapolca, Halápi u. 33.
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Elektronikus levélcím: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu