Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Steigerwald Tibor ügyvezető

Az ügyvezetői tisztséget ingyenesen látja el.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna                 gazdasági vezető
Illés Csaba                             műszaki vezető
Ágh Zsoltné                           ügyfélszolgálati részlegvezető
Haffner-Nagy Nikolett         számviteli és pénzügyi részlegvezető           
Szalma Sándor                     hulladékkezelési részlegvezető

Telefon:          06 87 510-828
Fax:                 06 87 510-838

Székhely: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300. Tapolca, Halápi u. 33.
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi utca 33.
Elektronikus levélcím: info.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu