Ellenőrzést gyakorló szervek

Felügyeleti szerveink

 

  • Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
    Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 2184.
Telefonszám: +36 88/550-510,
E-mail:
fogyved_kdf_veszprem@nfh.hu
Web:
www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

  • Veszprém Megyei Békéltető Testület:

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 220.
Telefonszám:+36 88/814-111 és 88/429-008
Fax: +36 88/412-150
E-mail:
info@bekeltetesveszprem.hu
Web:
www.bekeltetesveszprem.hu

A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság::

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: :+36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

  • Veszprémi Törvényszék:

Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 9.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 29.
Telefonszám: +36 88/577-500
Fax: +36 88/577-509
E-mail:
birosagveszprem@veszpremit.birosag.hu

Web: www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu