Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:


Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu