GYIK

Hogyan lehet igénybe venni a lakossági kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatást?

A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen), illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon (Tapolca, Halápi utca 33.) történhet. A bejelentéshez szükséges a Társaságunk által alkalmazott Adatváltozás bejelentő nyomtatvány kitöltése. Amennyiben az ügyintézésnél nem az ingatlantulajdonos jár el, meghatalmazás szükséges.

Miért kötelező a szolgáltatás igénybevétele?

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a hulladék gyűjtésére és szállítására a közszolgáltatást megszervezni, az ingatlantulajdonosnak, illetve a gazdasági tevékenységet folytató szervezetnek pedig kötelessége azt igénybe venni. Ennek módját és feltételeit a hulladéktörvény előírásai alapján az Önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg.

Nincs szerződésem Önökkel, miért kell fizetnem?

A települési Önkormányzat, valamint a szolgáltató közt érvényben lévő közszolgáltatási szerződés értelmében, a település közigazgatási határain belül a lakossági szilárd hulladékok gyűjtésére, szállítására és kezelésére kijelölt szolgáltató az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300. Tapolca, Halápi u. 33.). Ennek értelmében a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között a szerződéses jogviszony, az Önkormányzat és a kijelölt szolgáltató között létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötésével közvetve létrejön.

Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?

Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve. A ki nem helyezett edények esetében a kötelező rendelkezésre állás miatt a szolgáltató költségei szintén felmerülnek.
„Nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő.

A díjfizetési kötelezettség elmulasztása milyen következményekkel jár?

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Ennek alapján a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a szolgáltató a fenti jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). A NAV ezt követően haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében elsősorban a rendszeres jövedelemből történő letiltással, illetve ingó végrehajtása, továbbá végső esetben az ingatlanra vezetett végrehajtás útján.

A hulladéktároló edényemet közvetlenül a gyűjtés előtt szeretném kirakni. Megmondható-e 15-20 perces pontossággal, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre?

A háztartási hulladék begyűjtését Társaságunk

 • január 1. és március 31. között 7 órakor
 • április 1. és szeptember 30. között 6 órakor
 • október 1. és december 31. között 7 órakor

kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell. Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, …) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

Üdülőtulajdonos vagyok. Miért kell 6 hónapot fizetnem?

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 47. §, (4) értelmében „Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.” Az Ön ingatlanával kapcsolatosan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételét a települési önkormányzat rendeletileg 6 hónapos használati szezonban (április 1-től szeptember 30-ig) állapította meg, amely így összhangban van az éves díj 50%-ának megfizetésével, így további kedvezmény érvényesítésére nincs mód.

Lakatlan az ingatlanom. Miért kaptam utólag egy elmúlt időszak vonatkozásában számlát?

Azt az ingatlantulajdonost, aki egy adott időszak vonatkozásában mentességet kér a közszolgáltatási díj megfizetése alól, – mivel az ingatlan a jelzett időszakban lakatlan volt, és ezen időszakban az ingatlanon települési hulladék sem keletkezett, a szolgáltatást nem vette igénybe – Társaságunk mentesíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól. Mivel a díj alapdíj része jelenleg nulla, ezért Társaságunk a mentesített ingatlanok után sem az alapdíjról, a mentességi kérelem befogadása miatt pedig sem az ürítési díjról nem állít ki számlát. A mentesített ingatlanok lakatlanságának tényét azonban visszamenőleg igazolni kell! Az igazolási kötelezettség vállalását aláírásával tudomásul vette a mentességi kérelmének benyújtásával. Társaságunk felé a lakatlanság tényének igazolására a mentesített időszakra vonatkozó fogyasztásmentes (nullás) közüzemi víz vagy elektromos áram elszámoló számla (részletező oldallal együtt), illetve a közszolgáltató (víz vagy elektromos áram) által kibocsátott igazolás alkalmas, melyeket a mentesítési kérelemben megállapított határidőig kell eljuttatni Társaságunkhoz. Az igazolás elmulasztása miatt kiállított számláinkat nem áll módunkban stornózni még abban az esetben sem, ha számlánk hatására eljuttatja Társaságunkhoz az igazolásokat, mivel a késve érkezett elszámolásokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Hogyan kell gyűjteni az üveghulladékot és mi az, ami nem gyűjthető szelektíven?

Üveghulladék szelektív gyűjtése továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigetes rendszerben zajlik. A színes és fehér üvegeket külön-külön kell gyűjteni, a fedőt, gyűrűt, és a kupakot el kell róluk távolítani. Szelektíven gyűjthető: befőttes üveg, ásványvizes üvegpalack, röviditalok üvegpalackja, borosüveg, sörösüveg, szörpös üveg, konzerves üveg, bébiételes üveg. Nem gyűjthető szelektíven: ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia.

Hová kell elhelyezni az üvegeket?

A házhoz menő rendszerben csak a papír, a műanyag és a fémhulladék gyűjthető, ezért az üveghulladékok továbbra is a közterületeken kihelyezett gyűjtőszigetek üveggyűjtő-tartályaiban helyezhetők el.

A lakosság számára van külön költsége a házhoz menő szelektív gyűjtésnek?

A ház elől történő gyűjtésnek külön költsége nincs.

A házhoz menő szelektív gyűjtéshez ingyen kapom a zsákot?

Igen, a zsákokat Társaságunk ingyen biztosítja.

Mikor kerül sor a szelektív zsákok begyűjtésére?

A szelektív zsákok begyűjtése havonta egy alkalommal történik, melyet az Ön településének vonatkozásában a Hulladékgazdálkodási információk/Hulladéknaptár településenként menüpont alján letölthet.

A zsákokat közvetlenül a begyűjtés előtt szeretném kirakni. Megmondható-e 15-20 perces pontossággal, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre?

A zsákos hulladék begyűjtését Társaságunk

 • január 1. és március 31. között 7 órakor
 • április 1. és szeptember 30. között 6 órakor
 • október 1. és december 31. között 7 órakor

kezdi meg, így a zsákok kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell. Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, …) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a zsákos gyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a zsákok kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

 

Milyen hulladékfajtákat gyűjthetünk a szelektív zsákokban?

Műanyaghulladék:

 • ásványvizes és üdítőitalos PET palackok kupakkal és címkével együtt, összelapítva
 • kozmetikai és tisztítószerek flakonjai kiöblítve
 • tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia)
 • tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozos kiöblítve

Fémhulladékok

 • alumínium italdobozok összelapítva
 • fém konzervdobozok és egyéb élelmiszeripari fém csomagolóanyagok összelapítva
 • alufóliák, alumínium tálcák

Italoskarton-dobozok:

 • tejes és gyümölcsleves többrétegű italoskarton-dobozok tisztára öblítve, összelapítva

Hogyan kell elhelyezni a házhoz menő szelektív gyűjtés során a papírhulladékot?

Újságpapír és kisebb papírdoboz összehajtva, kötegelve a zsák mellé helyezhető ki.

Mit nem szabad a szelektív zsákokban elhelyezni?

 • Tűz-és robbanásveszélyes hulladékot
 • élelmiszermaradványt
 • élelmiszermaradványt tartalmazó hulladékot
 • tisztítatlan műanyag-fémhulladékot és italoskarton-dobozt
 • üveghulladékot
 • pelenkát
 • műanyag edényeket, tárolókat, egyéb műanyag alkatrészeket
 • papírhulladék (csak a zsák mellé kötegelve lehet kihelyezni)