Rendszeres háztartási hulladék begyűjtés

Társaságunk közel 20 000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Tapolcán és annak térségében. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a közszolgáltatás igénybevétele minden, a települési közigazgatási területen belül eső ingatlan vonatkozásában kötelező.

Társaságunk Tapolca város területén a Társasházi lakások esetében Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján alakítja ki az ürítési gyakoriságot, illetve a keletkező hulladék mennyiségére való tekintettel határozza meg az igénybe veendő edények űrtartalmát. A kiskukás gyűjtésbe bevont területrészeken az önkormányzati rendelet által szabályozott igénybevételi szintek szerint végzi a közszolgáltatást. Az alkalmazható edényméretek: 60, 80, 120, 240 és 1100 liter.

A gyűjtőkörzetünkhöz tartozó további 44 településen élők számára lehetőséget biztosítunk az ingatlantulajdonosok szükségletének megfelelően 60, 80, 120, illetve 240 literes edények használatára.

Hulladék elszállítási időpontok:

A háztartási hulladék begyűjtését Társaságunk

  • január 1. és március 31. között 7 órakor
  • április 1. és szeptember 30. között 6 órakor
  • október 1. és december 31. között 7 órakor

kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell.

Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, …) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

A kihelyezés elmulasztása miatt elmaradt ürítést Társaságunk igyekszik pótolni. Kérjük telefonon a 06 87 510828 telefonszámon jelezni az ürítés elmaradását. Amennyiben a hulladékgyűjtő a településen belül tartózkodik, kollégáink vissza tudják irányítani az ürítetlen címre. Amennyiben erre már nincs mód, a kihelyezés hiánya miatt elmaradt ürítést csak a következő gyűjtési napon tudjuk pótolni. Az ürítés módjáról kollégáink tájékoztatják.