Eszközök

Edényzetek, tartályok

A Kormány 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről az alkalmazható edények tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

  1. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(1a) A  közszolgáltató a  vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel – a) a  természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

  1. b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

(1b) Az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti jogosultságot az  ingatlanhasználó csak abban az  esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Ennek értelmében Tapolca város területén 60, 80, 120 és 240 literes, társasházak estében 1100 literes méretű tartálytípusok használatát biztosítja ügyfelei számára.

Tapolca területén 2015. január 1-jétől az egy háztartásban igénybe vehető közszolgáltatás mennyiségét az egy lakóhelyen bejelentett lakók száma szerint szabályozza az önkormányzati rendelet az alábbiak szerint:

  • egy vagy két fő számára az igénybe vehető heti űrtartalom 60 liter
  • három fő számára az igénybe vehető heti űrtartalom 80 liter
  • négy vagy annál több fő számára az igénybe vehető heti űrtartalom 120 vagy 240 liter.

Tapolcán kívüli települések esetében a használható edények űrmértéke 60, 80, 120 és 240 liter lehet.

Tartálytípusok MSZ-EN-840-1szabvány szerint:

Kukák

60 literes űrtartalom

A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 12 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását.

80 literes űrtartalom

A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 15 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását.

120 literes űrtartalom

A gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 22 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását.

240 literes űrtartalom

A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 44 kg lehet. A gyűjtőtartály két kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását.

1100 literes űrtartalom

A gyűjtőtartályban elhelyezhető háztartási hulladék súlya maximum 200 kg lehet. A gyűjtőtartály négy kerékkel rendelkezik, ami megkönnyíti a tartály mozgatását. A tartály mozgatása a lehetséges nagyobb súly miatt nagyobb körültekintést igényel.