Sümeg – Rezsicsökkentés

10%-kal csökkent 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj.

Ennek megfelelően számláinkban eleget tettünk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (2) bekezdésének, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeget (beleértve az alapdíjat) úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát. A természetes személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját Sümeg Város Önkormányzata átvállalta, így Társaságunk a közszolgáltatási díjszámlát 2015. december 31-ig az önkormányzatnak állította ki.

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről számláinkban a zöld sávban kiemelten is tájékoztatást nyújtottunk, melyben feltüntettük a megtakarítás összegét az adott hónapban, illetve a 2013. július 01-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is. A számláinkon feltüntetett rezsicsökkentés 10 százaléknál jelentősebb volt.

2016. január 1-jétől az NHSZ Sümeg Nonprofit Kft. a katasztrófavédelem által kijelölt közszolgáltatóként látja el Sümeg város hulladékgazdálkodási közszolgáltatását.
2015. december 23-án a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36900/2511-24/2015 ált. számú Határozatásban az NHSZ Sümeg Nonprofit Kft-t jelölte ki Sümeg városban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóként. A közszolgáltatás ellátására 2016. január 1-jétől 1 db szállítóeszköz birtokbavételét a katasztrófavédelem biztosítja. Társaságunk közszolgáltatási díjszámlát sem a lakosságnak, sem az önkormányzatnak nem állít ki.

Költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályok szerint járunk el. 2016. január 1-jétől megkötött szerződéseink tekintetében edényenként az ürítési díjat a a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36900/2511-24/2015 ált. számú Határozata alapján állapítjuk meg, amely a Sümeg/Hulladékgazdálkodási szerződések menüpont alatt letölthető

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről számláinkban a zöld sávban kiemelten is tájékoztatást nyújtunk, melyben feltüntetjük a megtakarítás összegét az adott hónapban, illetve a 2013. július 01-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is.