Közérdekű adatok

Székhely és cégadatok

NHSZ Csobánc Kft.
8300 Tapolca, Halápi utca 33.

Cégjegyzékszám: 19-09-517337
Adószám: 25005095-2-19
Levelezési cím: 8300 Tapolca, Halápi út 33.
Telefon: 06 87 510-828
Fax: 06 87 510-838
e-mail: info.csobánc@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nhsztapolca/

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Ficsor Elza ügyvezető

Megbízási díja: 90.000 Ft/hó
Megbízási díjon felüli juttatással nem rendelkezik.
A jogviszony megszűnésekor a megszűnés esetére külön juttatásban nem részesül.

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna gazdasági vezető
Illés Csaba műszaki vezető
Ágh Zsoltné ügyfélszolgálati részlegvezető
Nagy Nikolett számviteli és pénzügyi részlegvezető
Szalma Sándor hulladékkezelési részlegvezető

Felügyelőbizottság

Zink Péter Felügyelőbizottság elnöke
Puskás Ákos Felügyelőbizottság tagja
Kräml Dávid Felügyelőbizottság tagja

Megbízási díj: 60.000 Ft/hó
Megbízási díjon felüli juttatással nem rendelkeznek.
A jogviszony megszűnésekor a megszűnés esetére külön juttatásban nem részesülnek.

Törvényességi ellenőrzés

Bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1029.
Telefonszám: +36-88/577-500
E-mail cím: cegbirosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu
Honlap cím: www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám:
:+36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Jogszabályok
(nyomonkövetésük: Hulladékgazdálkodási információk/Jogszabályok menü alatt)

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

Hulladék ABC
(nyomonkövetésük: Szolgáltatásaink/Hulladék ABC menü alatt)