Közérdekű adatok

Székhely és cégadatok

NHSZ Csobánc Kft.
8300 Tapolca, Halápi utca 33.

Cégjegyzékszám: 19-09-517337
Adószám: 25005095-2-19
Levelezési cím: 8300 Tapolca, Halápi út 33.
Telefon: 06 87 510-828
Fax: 06 87 510-838
e-mail: info.csobanc@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhszcsobanc.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nhsztapolca/

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vezetőség

A vállalat vezető tisztségviselője, cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Steigerwald Tibor ügyvezető

Szervezeti egységek vezetői

Szabó Zsuzsanna gazdasági vezető
Illés Csaba műszaki vezető
Ágh Zsoltné ügyfélszolgálati részlegvezető
Haffner-Nagy Nikolett számviteli és pénzügyi részlegvezető
Kaproncai József járműjavítási részlegvezető
Molnár Tamás gépjármű műszaki vizsgáztató
Szalma Sándor hulladékkezelési részlegvezető

Felügyelőbizottság

dr. Hunya István Felügyelőbizottság elnöke – megbízási díj: 150.000 Ft/hó
Pass Sándor Felügyelőbizottság tagja – megbízási díj: 100.000 Ft/hó
Simon Csaba Péter Felügyelőbizottság tagja – megbízási díj: 100.000 Ft/hó

Megbízási díjon felüli juttatással nem rendelkeznek.
A jogviszony megszűnésekor a megszűnés esetére külön juttatásban nem részesülnek.

Törvényességi ellenőrzés

Bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1029.
Telefonszám: +36-88/577-500
E-mail cím: cegbirosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu
Honlap cím: www.veszpremitorvenyszek.birosag.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám:
:+36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Jogszabályok
(nyomonkövetésük: Hulladékgazdálkodási információk/Jogszabályok menü alatt)

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

Hulladék ABC
(nyomonkövetésük: Szolgáltatásaink/Hulladék ABC menü alatt)