Rezsicsökkentés

10%-kal csökkent 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj.

Ennek megfelelően számláinkban eleget tettünk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (2) bekezdésének, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeget (beleértve az alapdíjat) úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről számláinkban a zöld sávban kiemelten is tájékoztatást nyújtunk, melyben feltüntetjük a megtakarítás összegét az adott hónapban, illetve a 2013. július 01-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is. A számláinkon feltüntetett rezsicsökkentés 10 százaléknál jelentősebb.

Ennek oka, hogy 2012. július 01-jétől az Önök településén képződött háztartási hulladékot a Királyszentistvánon működő hulladékkezelő központban helyezzük el. Itt egy korszerű hulladékkezelési rendszer működik, melynek fenntartása 2012. július 1-jétől jelentősen megemelte a közszolgáltatás díját, valamint bevezetésre került a kéttényezős díj, amely az ürítési díjon kívül alapdíjat is tartalmazott.

A fent említett törvényben meghatározott szabályok miatt azonban ez a díjrendszer 2013. július 01-jétől nem alkalmazható. A törvényi szabályozás szerinti új ürítési díj került bevezetésre, valamint az alapdíj nullára csökkent. Ezek együtt jelentős változást okoztak a 2013. július 1-jétől fizetendő közszolgáltatási díjban és annak szerkezetében.

A fentiek figyelembevételével a fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

  • természetes személy ingatlanhasználók esetén a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz százalékkal csökkent, melyről a havi számlában tájékoztatjuk az érintett ügyfeleinket.
  • költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 

Számlaminta és számlamagyarázat (letöltés 1-2. oldal)

Számlaminta és számlamagyarázat (letöltés 3. oldal)