Hulladéknaptár, településenként

Hulladéknaptár

Háztartási hulladék begyűjtés                                                               

Társaságunk közel 20 000 háztartásnál végez települési szilárdhulladék-kezeléssel összefüggő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Tapolcán és annak térségében. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a közszolgáltatás igénybevétele minden, a települési közigazgatási területen belül eső ingatlan vonatkozásában kötelező.

Társaságunk Tapolca város területén a Társasházi lakások esetében Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján alakítja ki az ürítési gyakoriságot, illetve a keletkező hulladék mennyiségére való tekintettel határozza meg az igénybe veendő edények űrtartalmát. A kiskukás gyűjtésbe bevont területrészeken az önkormányzati rendelet által szabályozott igénybevételi szintek szerint végzi a közszolgáltatást. Az alkalmazható edényméretek: 60, 80, 120, 240 és 1100 liter.

A gyűjtőkörzetünkhöz tartozó további 44 településen élők számára lehetőséget biztosítunk az ingatlantulajdonosok szükségletének megfelelően 60, 80, 120, illetve 240 literes edények használatára.

Szelektív hulladékgyűjtés

Társaságunk az eddigi megszokott szigetes szelektív hulladékgyűjtés mellett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is végez. 2014-től folyamatosan bővítette azoknak a településeknek a számát, ahol speciálisan lebomló, víztiszta zsákok biztosításával az ingatlan elől gyűjtheti be a szelektíven gyűjtött hulladékot.

2016. március 1-jétől a szigetes szelektív hulladékgyűjtést 7 település (Badacsonytomaj, Badacsony, Badacsonyörs, Badacsonytördemic, Badacsonylábdihegy, Ábrahámhegy, Balatonrendes) kivételével, valamint Tapolca tömbházas településrészeinek kivételével teljes egészében felváltja a házhoz menő elkülönített (szelektív) gyűjtés rendszere.

A 7 település kivételével a községekben víztiszta szelektív zsákokban, Tapolca családi házas övezetében és a kiskukás gyűjtési rendhez tartozó kisebb társasházaknál pedig speciális (sárga és kék színű) szelektív hulladéktároló edényekben helyezhető ki az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék.

A házhoz menő rendszerben a Társaságunk által biztosított szelektív zsákokban és a szelektív hulladékgyűjtő edényekben az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékot ömlesztve, vegyesen kell gyűjteni, és a szolgáltatónak átadni. Társaságunk a begyűjtés után az üzemeltetésében lévő szelektív hulladékválogató műben anyagfajtákra szétválogatja, megtisztítja az esetleges maradék háztartási hulladék anyagoktól, majd gondoskodik a tiszta, anyagfajtákra bontott szelektív hulladék hasznosításáról.

Tapolca tömbházas területrészein a megszokott szigetes szelektív hulladékgyűjtés változatlan formában szolgálja a lakosság igényeit, a szelektív szigeteken a felirat szerint kell a hulladékot a gyűjtőkonténerekbe elhelyezni.

Badacsonytomaj, Badacsony, Badacsonyörs, Badacsonytördemic, Badacsonylábdihegy, Ábrahámhegy és Balatonrendes településeken az elkülönített (szelektív) házhoz menő hulladékgyűjtést az állandóan lakott ingatlanok tulajdonosai (Társaságunknál állandó igénybevételi kategóriába tartozó, így a közszolgáltatás kötelező igénybevételére egész évben kötelezett) vehetik igénybe, a gyűjtésre Társaságunk szelektív zsákot biztosít. Az üdülőként használt ingatlanok (a közszolgáltatás kötelező igénybevételére évi 6 hónap időtartamra kötelezett) tulajdonosai továbbra is a szigetes rendszerben megvalósított elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer szerint gyűjtik az üdülő ingatlannál keletkezett elkülönített hulladékot, illetve az elkülönített hulladékgyűjtő szigeten adják át azt a szolgáltatónak.

Lomhulladék begyűjtés

A lakosság minden évben igénybe veheti az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Rendszeres háztartási hulladék elszállítási időpontok:

A háztartási hulladék begyűjtését Társaságunk

  • január 1. és március 31. között reggel 7 órakor
  • április 1. és szeptember 30. között reggel 6 órakor
  • október 1. és december 31. között reggel 7 órakor

kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell.

Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, …) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

A kihelyezés elmulasztása miatti ürítést Társaságunk igyekszik pótolni. Kérjük telefonon a 06 87 510828 telefonszámon jelezni az ürítés elmaradását. Amennyiben a hulladékgyűjtő a településen belül tartózkodik, kollégáink vissza tudják irányítani az ürítetlen címre. Amennyiben erre már nincs mód, a kihelyezés hiánya miatt elmaradt ürítést csak a következő gyűjtési napon tudjuk pótolni. Az ürítés módjáról kollégáink tájékoztatják.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hétköznapra eső hivatalos állami ünnepek nem befolyásolják az ürítés rendjét, tehát az elszállítás az ünnep ellenére megtörténik. Kérjük ezeken a napokon is időben gondoskodjon a hulladéktároló edény kihelyezéséről. Amennyiben mégis szükséges járatátszervezés, úgy arról az előző heti ürítés alkalmával szórólap útján tájékoztatjuk.