Fogyasztóvédelmi szervek

Fogyasztóvédelmi szerveink és elérhetőségeik a következők:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1184
Telefonszám: +36-88/550-510
E-mail:
fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
Web:
www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület:

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 220
Telefonszám: +36-88-814-111 és 88/429-008
Fax: +36-88-412-150
E-mail:
info@bekeltetesveszprem.hu
Web:
www.bekeltetesveszprem.hu

 

A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.