Tájékoztatás Csoportos Beszedési megbízásról

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos!

A Csoportos Beszedési Megbízáshoz kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Csoportos beszedési megbízások visszamenőleg 2018.01.01. napjáig a bankoktól megkapott adatok alapján beolvasásra kerültek az NHKV Zrt. rendszerébe.

  1. Ha rendelkezik érvényes megbízással, és a számla fizetési határideje beleesik, a megbízás érvényességi idejébe, és belefér a LIMIT összegbe, akkor Csoportos Beszedési Megbízás fizetési módú számla kerül kiállításra.
  2. Amennyiben a számla fizetendő összege meghaladja az ügyfél által beállított limitet és a limit összege számlakészítéskor ismert, illetve a számla fizetési határideje nem esik bele a megbízás érvényességi idejébe, akkor Csekk fizetési móddal kerül a számla kiállításra.
  3. Limit túllépés, vagy fedezethiány miatt elutasított csoportos beszedést az NHKV Zrt. még egyszer megkísérli újra beszedni. Amennyiben a második beszedés sikertelen, akkor a díjat más módon kell megfizetnie (átutalással vagy csekkel, melyet ügyfélszolgálatunkon igényelhet) és az ez utáni számlák szintén Csekk fizetési móddal kerülnek kiállításra.
  4. Amennyiben új érvényes és azonosítható felhatalmazást ad meg a vevő, akkor újra Csoportos Beszedési Megbízás típusú fizetési mód kerül a számlára, ha érvényes és azonosítható a felhatalmazás.
  1. Minden egyéb esetben az első sikertelen kísérlet esetén automatikusan Csekk fizetési mód kerül beállításra:

• Nem létező címzett számlaszám

• Megszűnt címzett számlaszám

• Címzett számlaszáma nem értelmezhető

• A számlatulajdonos neve és a számlaszám nem tartozik össze

• Nincs megbízás az adott számlaszámhoz és fogyasztói azonosítóhoz

• Általános visszaküldés az ügyfél megbízása alapján

• Egyéb hiba

Itt is érvényes az a kitétel, hogy amennyiben új érvényes és azonosítható felhatalmazást ad meg a vevő, akkor újra Csoportos Beszedési Megbízás típusú fizetési mód kerül a számlára, ha érvényes és azonosítható a felhatalmazás.

Érvényes felhatalmazás megbízásnak csak az tekinthető, ahol az NHKV Zrt. jogosult azonosítója (A25456790T152), a vevő (fizető) azonosító számát „NHKV” előtaggal (NHKVvevőkód – ahol a vevőkód a vevő (fizető) azonosító száma), és az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49021271 számú bankszámlájára történt a felhatalmazás megadása!

Minden más felhatalmazás visszautasításra fog kerülni a Rendszerben!

A számla 2. oldalán is található információk alapján adjon meg új csoportos beszedési megbízást!

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft