Közlemények

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megkezdi a lakossági zöldhulladék gyűjtését.

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni a kihelyezett konténerbe (műanyagzsák, fólia stb. nélkül).

Azon Ügyfeleink, akik számára ezen őszi gyűjtési időszakban a meghirdetett időpontok nem alkalmasak, igénybe vehetik a Társaságunk által megnyitott Hulladék udvart. A Hulladék udvarban kollégáink az üzemelési szabályzatnak megfelelően a megjelölt hulladékokat térítés nélkül átveszik.

Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.

Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található.

Bővebb információ a www.nhsztapolca.hu weboldalon a Szolgáltatásink, Zöldhulladék gyűjtés menüpont alatt található.

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016. szeptember 1-vel megnyitja Lakossági Hulladékgyűjtő udvarát.

A Hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található.

A Hulladékudvarban a következő hulladékok helyezhetőek el:

 • Papír és karton csomagolási hulladékok,
 • műanyag csomagolási hulladékok,
 • fém csomagolási hulladékok,
 • üveg csomagolási hulladékok,
 • hulladékká vált autó gumiabroncs,
 • kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
 • biológiailag lebomló hulladékok.

A Hulladékgyűjtő udvar igénybe vétele szolgáltatási területünk lakosai számára – a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – térítésmentes.

A hulladék átadása során a telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó jogosultság, melyhez személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges.

Amennyiben az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékokat szállítanak be, úgy a térítésmentes átvételt nem tudjuk biztosítani. Ezen hulladékokat a Hulladéklerakón térítési díj ellenében áll módunkban befogadni.

A Hulladékgyűjtő udvart gazdálkodó szervezetek is igénybe vehetik térítési díj ellenében.

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.


Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Társaságunk Facebook-on is elérhető.

Facebook: https://www.facebook.com/nhsztapolca


 

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 2015. július 1-jétől átalakítja számlázási rendszerét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj havonta történő számlázásának rendszerét felváltja a negyedéves számlázás rendje.

2015. július 1-jétől Társaságunk negyedévente, a negyedév első hónapjának 15. napjáig állítja ki hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számláit, melyeknek fizetési határideje a negyedév utolsó napja. Kérjük, hogy befizetését a fizetési határidő betartásával szíveskedjen rendezni! Csoportos beszedési megbízás esetén a számla ellenértékének kiegyenlítését Társaságunk a negyedév második hónapjától kezdeményezi. Amennyiben az Ön által megjelölt leemelési limit kevesebb, mint a negyedéves számlája fizetendő végösszege, a szükséges módosítást bankjánál kezdeményezze!

A hátralékkezelés módját a számlázási rend változása nem érinti. Társaságunk negyedévente, a fizetési határidőn túli, lejárt esedékességű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból eredő tartozásról fizetési felszólító formájában tájékoztatja a lakosságot, egyben felkéri a tartozás rendezésére. A fizetési felszólító kiállításáért felszólításonként 600 Ft hátralékkezelési költséget számolunk fel, és a fizetési felszólítót csak a közszolgáltatási díjból és a hátralékkezelési költségből álló összes tartozás megfizetése mellet tekintjük rendezettnek. Tájékoztatjuk, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §. értelmében a folyószámla egyenleg és a hátralékkezelési költség adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását! A számlázási rend változásából eredő kellemetlenségért megértésüket kérjük!


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2015. június 5-én ügyfélszolgálatunk áramszünet miatt zárva tart.
Az ügyfélszolgálati rend megváltozása miatt elnézésüket kérjük!


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2015. május 15-én ügyfélszolgálatunk zárva tart.
Társaságunk munkavállalói ezen a napon csatlakoznak a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalomhoz, melynek keretében a depónia és a hulladékátrakó állomás környezetét tisztítjuk meg.

Az ügyfélszolgálati rend megváltozása miatt elnézésüket kérjük!


TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Az idei évben is megszervezi a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF-NHI) a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából. Az eseményre 2015. május 15-17.-én kerül sor szerte az országban. A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.

A kampánnyal kapcsolatosan bővebben tájékozódhat: szelektalok.hu/teszedd/


Lomtalanítás

A lakosság minden évben igénybe veheti az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

 A lomtalanítási akcióról minden évben levélben értesítjük a települési önkormányzatokat, felajánlva az lomtalanítási időpont foglalásának lehetőségét. Az előre egyeztetett időpontra Társaságunk a nagydarabos hulladékok elhelyezésére konténereket biztosít, így adott időben egy kisebb területről, koncentráltan, nagy erőkkel szállítjuk el a kikészített lomokat, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget.

Az időpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottunk a nemzeti- és vallási ünnepekre, amikor is Társaságunk lomtalanítást nem végez.

A lomok kikészítésének pontos időpontjáról az önkormányzat útján tájékoztatjuk a lakosságot, valamint honlapunkon is közzé tesszük településenként a  lomtalanítási időszakot.
A lomtalanító konténerek gyűjtőpontjáról a település önkormányzata ad felvilágosítást.

Lomtalanítási időpontok (letöltés)

Kihelyezés szabályai

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lom hulladék minősül.

TILOS elhelyezni a konténerbe:

 • építési és bontási törmelék
 • tehergépjármű gumiabroncs
 • veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor,…)
 • háztartási elektronikai hulladék
 • háztartásokban keletkező települési hulladék,
 • szelektív hulladék,
 • zöldhulladék.

A háztartási elektronikai hulladék a gyűjtőpontokon adható le kizárólag sértetlen állapotban a Társaságunk alkalmazottjának.

Háztartási elektronikai hulladék:

 • háztartási kis- és nagygépek,
 • távközlési berendezések,
 • számítástechnikai és szórakoztató elektronikai cikkek,
 • elektromos barkács gépek és sportfelszerelések,
 • világítótestek, akkumulátorok, elemek.